Šibenski katalog

Odvjetnički uredi

Odvjetnik Valentino Komljenović

Adresa
Splitski put 2
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 91 724 5315

Odvjetnik BRANKA BRKIĆ NAKIĆ

Adresa
Ul. Stjepana Radića 67
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 338 483

Odvjetnik PETKOVIĆ ZORAN

Adresa
Ul. Stjepana Radića 71
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 312 100

Odvjetnica Suzana Malešević

Adresa
Trg kralja Držislava 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 212 857

Odvjetnički ured GRGAC IVAN

Adresa
Ul. Stjepana Radića 77A
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 332 349

Odvjetnica Jasminka Perković

Adresa
Ul. Stjepana Radića 42
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 336 048

RUDE I PARTNERI d.o.o.

Adresa
Stjepana Radica 6
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 331 878
Email
ivan.rude@drustvo-rude.hr

Zoran Vuletin, odvjetnički ured

Adresa
Ul. Stjepana Radića 10A
Poštanski broj
21000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 338 359

Z.O.U. Silov – Milin

Adresa
Ul. Stjepana Radića 31
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 217 707
Mobitel
+385 98 408 574
Email
odvjetnik@zou-sm.hr

Odvjetnički ured VEDRANA STOŠIĆ

Adresa
Ul. Ante Starčevića 4
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 91 897 8077

Odvjetnička kancelarija MIRELA MANDIĆ KOMAR

Adresa
Trg kralja Držislava 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 213 621

ODVJETNIČKO DRUŠTVO VIŠIĆ I PARTNERI d.o.o.

Adresa
Stjepana Radića 53
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 337 960

Odvjetnik Vjeran Paić

Adresa
Ul. Petra Grubišića 5
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 219 885
Email
vjeran@odvjetnik-vjeran-paic.com

Odvjetnički ured Marko Fuštin

Adresa
Ul. 3. studenoga 1944. 2
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 212 003

Odvjetnica IVONA PERIŠIĆ ROŠIĆ

Adresa
Biskupa J. Milete 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 91 959 0965

Odvjetnik Josip Petković

Adresa
Ul. fra Jerolima Milete 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 180 7860

Odvjetnica Zdenka Nakićen Vukičević

Adresa
Ul. Jerka Machieda 59
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 99 673 9245

ODVJETNIK Tomislav Boljat

Adresa
Ul. Stjepana Radića 10
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 91 528 4627

Odvjetnik Jasmin Avdagić

Adresa
Ul. Kralja Zvonimira 44
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 214 114
Mobitel
+385 98 190 6359
Email
master-office@ou-avdagic.hr

Odvjetnički ured BURIĆ TOMISLAV

Adresa
Ul. Ante Starčevića 2
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 213 958

Odvjetnik Željko Živković

Adresa
Ul. fra Jerolima Milete 11
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 330 404

Odvjetnica Ankica Giljanović

Adresa
1. kat, Ul. Stjepana Radića 33
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 244 854

Odvjetnik Klaudio Kapeli

Adresa
Ul. Stjepana Radića 77A
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 219 992

Odvjetnica Nada Mikulandra

Adresa
Ul. Stjepana Radića 14
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 331 568

Odvjetnik Bore Erceg

Adresa
Ul. Stjepana Radića 4D
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 200 510

Zajednički odvjetnički ured ČOGELJA ŽARKO i ČOGELJA DRAGICA

Adresa
Ul. Blajburških žrtava 12
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 216 069

Odvjetnica Danira Grčić

Adresa
Ul. Jerka Machieda 59
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 334 391