Šibenski katalog

Opći uvjeti korištenja portala SIBENSKI.NET

Pregledavajući i koristeći portal sibenski.net prihvaćate uvjete te se smatra da ih potpuno razumijete i shvaćate u cijelosti.

Sibenski.net ima i zadržava pravo promjene bilo kakvih informacija bez ikakvih prethodnih najava i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Također zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme i u bilo kojem trenutku, a promjene će biti objavljene na ovoj stranici.

Ako ne prihvaćate navedene Uvjete korištenja molimo ne koristite se stranicom Sibenski.net.

Sibenski.net je izrađen s ciljem boljeg informiranja svih korisnika o poslovnim subjektima Šibensko-kninske županije.

Ne smije se koristiti stranicu za kršenje prava bilo koje treće stranke, uključujući autorska prava, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, moralno pravo, pravo privatnosti, pravo javnosti i bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva ili vlasničkih prava.

Sibenski.net ne može biti odgovoran za točnost podataka u potpunosti. Podaci mogu postati zastarjeli i promjenjeni bez upozorenja od strane korisnika. Sibenski.net ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem takvih informacija. Svi korisnici koji pristupaju katalogu sibenski.net koriste njegov sadržaj na vlastitu odgovornost.
Sibenski.net se u potpunosti odriče odgovornosti koja može nastati ili je vezana za radnje korisnika zlouporabom sadržaja na stranici.

Registracija poslovnog subjekta je besplatna te se podrazumijeva navesti točne, istinite informacije. Korisnik može izmjeniti ili raskinuti suradnju u bilo kojem trenutku kontaktirajući nas na našu e-mail adresu: info@zadarski.net

Sibenski.net zadržava pravo iz bilo kojeg razloga ili bez razloga i bez prethodne najave prekinuti suradnju. Slažete se da Sibenski.net neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za raskid suradnje.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik se slaže da usluga korištenja portala može uključivati raznorazna priopćenja i obavijesti.

Sibenski.net posjeduje sav sadržaj web stranice i sve komponente povezane s dizajnom.