Šibenski katalog

Marketinške agencije

MEDIA DIREKT d.o.o.

Adresa
Branitelja domovinskog rata 5
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 95 846 8692
Email
andrej.cigic@mediadirekt.hr

ALTICA d.o.o.

Adresa
Biskupa Jerolima Milete 25
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Email
altica@altica.hr

HOOPLA KOMUNIKACIJE d.o.o.

Adresa
Put Bioca 2a
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 921 2584
Email
info@hoopla-komunikacije.hr

KOCKA d.o.o.

Adresa
Jurja Barakovića 2
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 215 154

MEIĆ BROTHERS d.o.o.

Adresa
Podsolarsko 44
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 95 580 79 32
Email
info@mbrothers.hr

GEN-MEDIA d.o.o.

Adresa
Obala dr. Franje Tuđmana 3
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 219 254

TEMPUS MEDIA d.o.o.

Adresa
Velimira Škorpika 6
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 331 764
Email
info@tempusmedia.hr