Šibenski katalog

Geodetske usluge

LEMAX d.o.o.

Adresa
8. Dalmatinske Udarne Brigade 8
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 334 132
Email
sales@lemax.net

URED ZA IZMJERU d.o.o.

Adresa
Eugena Kvaternika 6
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 219 976
Email
ured-za-izmjeru@si.t-com.hr

GEODETSKI PROJEKTI d.o.o.

Adresa
Kralja Zvonimira 20
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Email
info@geodetskiprojekti.hr

GEO NEXUS d.o.o.

Adresa
Kralja Zvonimira 10
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 97 796 7340
Email
geonexus.info@gmail.com

GEODETSKA MJERENJA d.o.o.

Adresa
Ante Starčevića 7
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 200 853
Email
ured@geodetskamjerenja.hr

GEODEZIJA d.o.o.

Adresa
Kralja Zvonimira 42
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 330 023
Email
geodezija@geodezija.hr

ADRI.KON. d.o.o.

Adresa
Petra Grubišića 5a
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 214 373
Mobitel
+385 91 1500 051
Email
info@adrikon.hr

GEO FORMA d.o.o.

Adresa
Obala Juričev Ive Cote 27
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 91 404 4443
Mobitel
+385 95 515 9022
Email
ante.stosic@geoforma.hr