Šibenski katalog

Turističke zajednice i društva

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MURTER – KORNATI

Adresa
Rudina bb
Poštanski broj
22243
Mjesto
Murter-Kornati
Telefon
+385 22 434 995
Email
tz-murter@si.htnet.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA

Adresa
Ul. Fausta Vrančića 18
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 214 448
Mobitel
+385 22 219 073
Email
info@visitsibenik.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KNINA

Adresa
dr. Franje Tuđmana 24
Poštanski broj
22300
Mjesto
Knin
Telefon
+385 22 664 819
Email
turisticka.zajednica.grada.knina@si.htnet.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SKRADINA

Adresa
Trg Male Gospe 3
Poštanski broj
22222
Mjesto
Skradin
Telefon
+385 22 771 329
Mobitel
+385 22 771 306
Email
tz-skradin@si.htnet.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA PRIMOŠTENA

Adresa
Rudina biskupa Josipa Arnerića 2
Poštanski broj
22202
Mjesto
Primošten
Telefon
+385 22 571 111
Email
tz-primosten@si.htnet.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Adresa
Ul. fra Nikole Ružića bb
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 219 072
Email
info@dalmatiasibenik.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VODICA

Adresa
Obala Vladimira Nazora bb
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 443 888
Email
info@vodice.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA – TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Adresa
Obala palih omladinaca 3,
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 214 411
Mobitel
+385 22 214 448
Email
info.center@visitsibenik.hr