Šibenski katalog

Turističke i putničke agencije

DALMATIAN TOWNS d.o.o.

Adresa
Stjepana Radića 42b
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 97 798 9851
Email
info@dalmatian-towns.com

Cromovens | Agencija specijalizirana za obrazovni turizam

Adresa
Andrije Kačića Miošića 11
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 212 515
Mobitel
+385 98 341 198
Email
cromovens@si.t-com.hr

SKYDEAL MARIN d.o.o.

Adresa
Biskupa Jerolima Milete 33
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 91 188 5838

NEPTUN d.o.o.

Adresa
Magistrala 2
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 440 633

PRAŽEN PUTOVANJA d.o.o.

Adresa
Poduzetnički inkubator, Velimira Škorpika 17b
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 350 015
Mobitel
+385 98 266 222
Email
info@prazen.hr

DESTINA d.o.o.

Adresa
Blata 19
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 441 229
Mobitel
+385 91 404 5135
Email
info@destina-vodice.hr

MK TURIZAM d.o.o.

Adresa
Lasan Ante Kabalera 3
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 444 480

DALMATIAN COAST CONCEPT

Adresa
Fausta Vrančića 4
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 950 3557
Email
concierge@kancelarija20.hr

TRABAKUL j.d.o.o.

Adresa
Zadarska 20
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 95 385 2027
Email
info@trabakul.eu

ALMAGEST, POMORSKA-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

Adresa
Obala Jerka Šižgorića 2
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 846 700

KRKA HOUSE – HOLIDAY HOME AGENCY j.d.o.o.

Adresa
Sedmog Kontinenta 9
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 963 3199
Email
admin@krkahouse.com

Croatian Travel Club Ltd.

Adresa
Velimira Škorpika 17b
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 332 661
Mobitel
+385 99 327 8900
Email
info@croatiantravelclub.com

DALMA TURIST d.o.o.

Adresa
Antuna Mihanovića 3
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 23 381 990
Mobitel
+385 98 212 183
Email
dalmaturistcentar@gmail.com

Turistička agencija KOLA-FJAKA

Adresa
Dobrić 4
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 99 288 8731
Email
info@kola-fjaka.com

NIK travel agency d.o.o.

Adresa
Ante Šupuka 5
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 338 550
Email
sibenik@nik.hr

GAĆINA ADRIATIC CHARTER d.o.o.

Adresa
Bana Josipa Jelačića 13 b
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 331 465
Email
info@gacina-adriaticcharter.hr

AVALON YACHTING j.d.o.o.

Adresa
Fra Stjepana Zlatovića 4
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 3111 460
Mobitel
+385 99 3028 660

Agencija SAMOBORČEK

Adresa
Draga 4
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 218 702
Email
uprava@samoborcek.hr

HRVATSKI KLUB PUTNIKA d.o.o.

Adresa
Velimira Škorpika 17B
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 332 661
Mobitel
+385 99 329 1565
Email
info@hrvatskiklubputnika.com

Putnička agencija – Tourist punkt Šibenik plus

Adresa
Obala palih omladinaca 7
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 410 259
Mobitel
+385 95 914 2449
Email
info@sibenikplus.com

AMADEUS d.o.o.

Adresa
Biskupa Jeronima Milete 33
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 310 861
Mobitel
+385 99 312 0181
Email
info@amadeusadriatic.hr