Šibenski katalog

Pučka otvorena učilišta

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LIBAR

Adresa
Draga 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 201 166
Email
info@libar.net

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŠIBENIK

Adresa
Grubišića Petra 3
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 212 631
Mobitel
+385 98 235 937
Email
info@pou-si.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE

Adresa
Ul. Ive Čaće 8,
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 445 001
Email
info@pou-vodice.hr

Pučko otvoreno učilište Šibenik

Adresa
Ul. Petra Grubišića 3
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 212 631
Mobitel
+385 98 235 937
Email
info@pou-si.hr

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VODICE

Adresa
Ive Čače 8
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 445 001
Email
info@pou-vodice.hr

UČILIŠTE IZVOR ZNANJA

Adresa
Obala Vladimira Nazora
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 642 796
Mobitel
+385 91 268 3611
Email
uciliste.izvorznanja@gmail.com