Šibenski katalog

Otpad i reciklaža

JURIČEV d.o.o.

Adresa
Ul. Ante Poljička 35
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 445 013

LEĆ d.o.o.

Adresa
Obala Juričev Ive Cota 9
Poštanski broj
22211
Mjesto
Vodice
Telefon
+385 22 443 787
Mobitel
+385 98 133 2569
Email
birin@lec.hr

BIKARAC d.o.o.

Adresa
Stjepana Radića 100
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 338 363
Email
direktor@bikarac.hr

JOLLY EKO d.o.o.

Adresa
Ante Šupuka 10
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 244 844
Email
info@jolly-jbs.hr

NAKIĆ-PROMET d.o.o.

Adresa
Danilska ul. 44
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Mobitel
+385 98 981 9387

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Adresa
Stjepana Radića 100
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 332 325
Email
info@zeleni-grad.hr

SABIRAČ d.o.o.

Adresa
Morinjski Put 1
Poštanski broj
22000
Mjesto
Šibenik
Telefon
+385 22 333 455
Mobitel
+385 91 507 7893
Email
tonisparada@gmail.com