Šibenski katalog
Digitalna pristupačnost

Digitalna pristupačnost

Razvoj informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija zaslužan je za povećanje učinkovitosti gospodarstva, obrazovanja, administracije te razmjene sadržaja i informacija općenito. Iako su ove tehnologije uključene u sve sfere našeg života dio korisnika, kao što su osobe s invaliditetom, i dalje ima uskraćen pristup informacijskim tehnologijama jer mrežni sadržaj nije prilagođen njihovim potrebama.
Kako bi mrežni sadržaj bio dostupan svima  Europska unije donijela je Direktivu (EU) 2016/2012 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Tom direktivom sve članice Unije obvezuju se na donošenje nacionalnih propisa kojim bi se ovo područje uredilo. Republika Hrvatska donijela je propis – Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja na pokretne uređaje tijela javnog sektora – objavljen u Narodnim novinama (broj 17/2019), a na snagu je stupio 23. rujna 2019.
 

Što je digitalna pristupačnost?

Digitalna pristupačnost je prilagodba web (mrežnih) stranica, mobilnih aplikacija i digitalnih dokumenata osobama s invaliditetom kako bi bez ikakvih prepreka imali pristup digitalnom sadržaju. Digitalnu pristupačnost možemo promatrati kao proces, odnosno skup pravila koji olakšavaju pristup digitalnom sadržaju osobama s vizualnim, slušnim, motoričkim i kognitivnim poteškoćama.

Karakteristike digitalne pristupačnosti

Digitalna pristupačnost za osobe s oštećenjem vida

U skupinu osoba oštećenjem vida spadaju slijepe i slabovidne osobe te osobe s nemogućnošću raspoznavanja boja. Za osobe s oštećenjem vida digitalna pristupačnost se osigurava pomoću:
 • • tipkovnih prečica
 • • zvučnih opisa
 • • čitača zaslona
 • • jakog kontrasta sadržaja i pozadine
 • • mogućnosti mijenjanja veličine fonta
 • • jednostavne navigacije

Digitalna pristupačnost za osobe s oštećenjem sluha i poremećajima jezično-govorne glasovne komunikacije

U skupinu osoba s oštećenjem sluha spadaju gluhe i nagluhe osobe, a poremećaji jezično-govorne glasovne komunikacije su osobe u kojih je zbog organskih i funkcionalnih oštećenja komunikacija otežana ili izostaje. Kako bi osobe s oštećenjem sluha i poremećajima jezično-govorne glasovne komunikacije imale pristup digitalnom sadržaju potrebno je:
 • • audio/video materijali s titlovima
 • • koristiti jednostavan i razumljiv jezik
 • • uz sadržaj koristiti grafički sadržaj (ikone)

Digitalna pristupačnost za osobe s motoričkim poremećajima 

Motoričke poremećaje podrazumijeva oštećenje lokomotornog aparata, centralnog i perifernog živčanog sustava ili oštećenja nastala kao posljedica kroničnih bolesti. Digitalna pristupačnost za osobe s motoričkim poremećajima osigurava se pomoću:
 • • velikih ikona koje su dovoljno udaljene od teksta 
 • • posebnih blokova teksta koji se otvaraju klikom miša
 • • odabira veličine fonta
 • • neograničenog vremena za unos podataka
 • • korištenje tipkovnice kao alternativnog načina izvršavanja zadataka
 • • glasovnih naredbi

Digitalna pristupačnost za osobe sa specifičnim teškoćama u učenju

U specifične teškoće u učenju ubrajaju se smetnje u području čitanja (disleksija i aleksija). pisanja, računanja, specifični poremećaj razvoja motoričkih funkcija, mješovite teškoće u učenju i ostale teškoće u učenju. Kako bi digitalni sadržaj bo prilagođen osobama sa specifičnim teškoćama u učenju potrebo je:
 • • organizirati sadržaj jasno i konzistentno
 • • tekstualni dio podijeliti u manje blokove
 • • koristiti jednostavan i lako razumljiv jezik
 • • audio/video materijali imaju mogućnost isključivanja zvuka i zaustavljanja izvođenja

Izvor: Fer Projekt